กิจกรรมข่าวสาร


กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ
ระหว่าง พันเอก ตวงทิพย์ ติณเวส (ท่านเดิม) กับ พันเอก พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ (ท่านใหม่) ณ ห้องประชุมกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และหน้ากองบังคับการกองพันทหารช่างเครื่่องมือพิเศษ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.29 น.

พิธีมอบของขวัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดพิธีมอบของขวัญให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดจากกองประจำการ เพื่อเป็นที่ระลึกก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อตอบแทนความเสียสละที่ได้อยู่ปฏิบัติงานให้กับหน่วย โดยมี พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ช.คมศ. เมื่อ 28 ต.ค. 59

กิจกรรมโครงการ Smart Man
พ.ท. ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู รอง ผบ.พัน.ช.คมศ. และกำลังพลของ พัน.ช.คมศ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Smart Man ส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายของ กำลังพลให้มีลักษณะ ท่าทางที่สง่างาม (Smart Man) ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายบุรฉัตร โดยมี พ.อ. มงคล รัตนจันทร์ รอง ผบ.พล.ช. เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อ 26 ต.ค. 59

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และกำลังพลฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยมี พลตรี อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกรมการทหารช่าง ณ ศาลาวงกลมประดิษฐานพระบรมรูป ร.5 หน้ากองบังคับการกรมทหารช่างที่11 ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 23 ต.ค. 59

พิธีลงนามถวายความอาลัย
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยมี พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายความอาลัย ในการนี้มีคณะนายทหาร ตลอดข้าราชการกำลังพลของกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ร่วมลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ช.คมศ. เมื่อ 21 ต.ค.59

ผบ.พัน.ช.คมศ. ตรวจเยี่ยมโครงการ บริการย้อมผ้าดำให้ประชาชนฯ
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ , พ.ท. ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู รองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และ คณะนายทหารฯ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ บริการย้อมผ้าดำให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชุมชนกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เมื่อ 20 ต.ค.59

โครงการบริการย้อมผ้าดำให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
กรมการทหารช่าง โดย กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ได้จัดโครงการ บริการย้อมผ้าดำให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ชุมชนกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ตั้งแต่ 20 ต.ค. 59 เป็นต้นไป

ตรวจเยี่ยมดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย พัน.ช.คม
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ , พ.ท. ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู รองผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และ คณะนายทหารฯ ได้ตรวจเยี่ยมดูแลความสะอาดเรียบร้อยในเขตสุขาภิบาลภายในหน่วย พัน.ช.คมศ. ตามนโยบาย ของ ผบ.พัน.ช.คมศ. ในการพัฒนาปรังปรุง และ ซ่อมแซม กองร้อยฯให้สะอาดและน่าอยู่ ณ พัน.ช.คมศ. เมื่อ 17 ต.ค.59

การปรับปรุงร้อย.ช.คมศ.ที่1
ภาพกำลังพลฯ ของ ร้อย.ช.คมศ.ที่1 ร่วมมือกันปรังปรุงกองร้อยให้สะอาด น่าอยู่ โดย ร.อ.อะโนทัย สุขประสงค์ วิศวกรก่อสร้าง พัน.ช.คมศ. รักษาราชการ ผบ.ร้อย.ช.คมศ.ที่1 เป็นผู้ควบคุมดูแลในการปรับปรุงและสนับสนุนอาหารพิเศษ (ก๋วยเตี๋ยว) ให้กับกำลังพลฯ ด้วย

การมอบเงินพระราชทานกองทุนภูมิพลมหาราช
เมื่อ 13 ต.ค.59 พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และคณะนายทหารฯ ได้มอบเงิน พระราชทานกองทุนภูมิพลมหาราช ให้แก่ จ.ส.อ. ณัฏฐพงศ์ เกิดสว่าง ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุถูกก้อนดินขนาดใหญ่ จากกระบะท้าย รยบ.10ตัน เทท้าย ร่วงหล่นกระแทกใส่บริเวณต้นคอ ทำให้กระดูกต้นคอข้อที่ 3 หัก เมื่อ 16 ส.ค.59 ในการปฏิบัติงานตามมติ ครม. งานขุดลอกแก้มลิงบึงบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมือง จว.นครสวรรค์ ได้รับเงินพระราชทานกองทุนภูมิพลมหาราชฯ จำนวน 25,000.- บาท ณ บก.พัน.ช.คมศ.

การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายของ ผบ.ทบ.
พ.ต.คมกฤช คชรักษา ผบ.ร้อย.บก. พัน.ช.คมศ. , ร.อ. อะโนทัย สุขประสงค์ วิศวกรก่อสร้าง พัน.ช.คมศ. และ ร.ท. พิชิตพล เมฆรา ได้นำกำลังพลฯ พัน.ช.คมศ. ที่อายุ ต่ำกว่า 35 ปี ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพตาม นโยบายของ ผบ.ทบ. ณ บริเวณรอบ พัน.ช.คมศ. เมื่อ 7 ต.ค.59

ร.อ. อะโนทัย สุขประสงค์ ได้ตรวจคลังอาภรณ์ภัณฑ์ , เครื่องมือและชิ้นส่วนต่างๆ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ร.อ. อะโนทัย สุขประสงค์ ได้ตรวจคลังอาภรณ์ภัณฑ์ , เครื่องมือและชิ้นส่วนต่างๆ ว่าอุปกรณ์ต่างๆนั้น ต้องพร้อมเพื่อที่จะใช้งาน และ สนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา และ เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างเคร่งครัด ณ ร้อย.ช.คมศ.ที่ 1

การปรับปรุงบุคลิกภาพของกำลังพลฯ พัน.ช.คมศ.
การปรับปรุงบุคลิกภาพของกำลังพลฯ พัน.ช.คมศ. (การฝึกทบทวนบุคคลท่าเบื้องต้น , การแสดงความเคารพ , การใช้กระบี่ ฯลฯ) ณ บริเวณหน้า บก.พัน.ช.คมศ.โดยมี กำลังพลฯ ของ ร้อย.ช.คม. และ ซบร. , เป็นผู้รับผิดชอบในการฝึกทบทวน เมื่อ 7 ต.ค.59

การแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ 6 ต.ค.2559 ประเภทกีฬาตะกร้อ
คู่ที่ 1 ร้อย.ช.คมศ.ที่ 1 กับ ร้อย.ช.คม.และ ซบร. ผลการแข่งขัน ร้อย.ช.คมศ.ที่ 1 ชนะไป 2:0 คู่ที่ 2 หน่วยฝึกที่ 7 กับ ร้อย.บก.พัน.ช.คมศ. ผลการแข่งขัน หน่วยฝึกที่ 7 ชนะไป 2:0

โครงการ "บููรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน'' ประจำปี 2559
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. เป็นผู้แทน จก.กช. เข้าร่วมโครงการ "บููรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน'' ประจำปี 2559 โดยมี นาย สุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดรางบัว ม.6 ต.รางบัว อ.จอมบึง จว.ราชบุรี เมื่อ 13 ก.ย.59

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของ จ.ส.อ. จักรเพชร อุ่นทา
พ.ท. ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู รอง ผบ.พัน.ช.คมศ. เป็นประธานในพิธีฯพร้อมทั้งคณะนายทหารฯ และกำลังพล ของ พัน.ช.คมศ. สวดพระอภิธรรมศพ มารดา ของ จ.ส.อ. จักรเพชร อุ่นทา ณ ร้านอาหารครัวสลึง ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี รวมทั้งมอบเงินสวัสดิการ พัน.ช.คมศ.และเงินสวัสดิการ ร้อย.ช.คมศ.ที่ 1 ให้กับ จ.ส.อ. จักรเพชร อุ่นทา เมื่อ 15 ก.ย.59

พิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหารให้กับนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ประจำปี 2559
พัน.ช.คมศ. ได้จัดกำลังพลฯสวนสนามเทิดเกียรติฯ เข้าร่วมกับ กรมการทหารช่าง ประกอบพิธีเทิดเกียรติ และอำลาชีวิตราชการทหารให้กับนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารช่าง ประจำปี 2559 โดยมี พล.อ.สถาพร สีมาสุรรักษ์ เป็นประธาน/ผู้แทนผู้อำลาชีวิตราชการทหาร และคณะนายทหารช่างชั้นผู้ใหญ่ ชั้นนายพล และนายทหารสัญญาบัตร ชั้นยศพันเอก-ร้อยตรี เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี เมื่อ 16 ก.ย.59

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
พัน.ช.คมศ. ได้จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำเดือน กันยายน 2559 ณ สโมสรนายทหาร ค่ายบุรฉัตร เมื่อ 22 ก.ย.59

การต้อนรับคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว
พล.ต. ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ และคณะนายทหาร ให้การต้อนรับ นางสาวสุชาดา ทิมอุดม หัวหน้าคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ บก.พัน.ช.คมศ. เมื่อ 23 ก.ย.59

โครงการ "ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล"
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. ได้เข้าร่วมพิธีมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ นาง จันหอม สะมาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามโครงการ "ทบ. ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ ปีมหามงคล" ณ บ้านเลขที่ 79/1 ม.11 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี พล.ท.ธนดล สุรารักษ์ จก.กช. พร้อมด้วย คุณ สุวรรณี สุรารักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา กช. เป็นประธานฯ เมื่อ 1 ก.ย.59

สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี
กำลังพลฯ ของ พัน.ช.คมศ. และ ชาวบ้าน บ้านห้วยคลุม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ได้ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง ฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ร.ท. พิชิตพล เมฆรา เป็นผู้ควบคุมดูแลในการสร้าง ฝายชะลอน้ำ

การอบรมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ กรมการทหารช่าง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร
พ.ท. ไกรฤทธิ์ เซียมเอคู รอง ผบ.พัน.ช.คมศ. และกำลังพลฯพัน.ช.คมศ. ได้เข้าร่วม การอบรมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ กรมการทหารช่าง ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายบุรฉัตร โดยมี พ.อ. มงคล รัตนจันทร์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง เป็นประธานฯ ในการอบรม เมื่อ 15 ก.ค.59

การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำจากสหประชาชาติ (AAV)
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. ได้นำยุทโธปกรณ์(Major Equipment) เข้าร่วมกับกรมการทหารช่างตาม Categories ในบัญชี MOU UN Reimbursements ของ ร้อย.ช. ตามระบบกองกำลังเตรียมพร้อมของสหประชาชาติ (PCRS) ในการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำจากสหประชาชาติ (AAV) โดยสหประชาชาติ ได้มอบหมายให้คุณ Elsy Patricia Martinez เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Engineering Equipment Logistic จาก UN DFS มาเป็นผู้ประเมินผล โดยมี พล.ต. วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู เสนาธิการกรมการทหารช่าง และ พล.ต. ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กช. ณ สนามบินค่ายบุรฉัตร เมื่อ 12 ก.ค.59

การตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำจากสหประชาชาติ (AAV)
พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. ได้นำยุทโธปกรณ์(Major Equipment) เข้าร่วมกับกรมการทหารช่างตาม Categories ในบัญชี MOU UN Reimbursements ของ ร้อย.ช. ตามระบบกองกำลังเตรียมพร้อมของสหประชาชาติ (PCRS) ในการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินผลและให้คำแนะนำจากสหประชาชาติ (AAV) โดยสหประชาชาติ ได้มอบหมายให้คุณ Elsy Patricia Martinez เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Engineering Equipment Logistic จาก UN DFS มาเป็นผู้ประเมินผล โดยมี พล.ต. วัจน์พัฒน์ เฟื่องฟู เสนาธิการกรมการทหารช่าง และ พล.ต. ชัชวาลย์ เกิดสมบูรณ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ กช. ณ สนามบินค่ายบุรฉัตร เมื่อ 12 ก.ค.59

การแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัด 1/59
ร.ต.ชนวีร์ ตรีสุวรรณ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 7 นำทหารใหม่ ผลัด 1/59 เข้ารับการตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เมื่อ 29 มิ.ย.59

การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและมาตรฐานงานก่อสร้าง
พ.อ.ถาวร ไชยเดือน ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ หน่วยงานย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติ จว.สระบุรี พร้อมให้โอวาสแก่กำลังพล เมื่อ 29 มิ.ย. 59

โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.)
โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.) ร่วมกับ อบต.ไกรใน และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม"โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" ณ โครงการขุดลอกครองทราย ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อ 24 มิ.ย. 59

โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจัดกำลังพลฯ เข้าร่วม โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ประชาชนและกำลังพลฯได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน

การตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.ช.คมศ.
พล.ท. สมโภชน์ วังแก้ว หัวหน้าคณะทำงานด้านยุทธการ ทบ. และผู้ร่วมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย พัน.ช.คมศ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของหน่วยในด้านโครงสร้างกำลัง, ความพร้อมรบ, ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย ตามแผน พัฒนาของ ทบ. ปี 55 - 59 แนวทางการปรับปรุงโครงสร้าง ทบ. ระยะสั้นปี 56 - 59, นโยบาย ผบ.ทบ. ปี 59 ด้านยุทธการ โดยมี พ.อ. ตวงทิพย์ ติณเวส ผบ.พัน.ช.คมศ. ให้การต้อนรับ ณ พัน.ช.คมศ. เมื่อ 22 มิ.ย.59

ผบ.ร้อย.ช.คมศ.ที่2 เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ช.คมศ.เยี่ยมกำลังพล
ผบ.ร้อย.ช.คมศ.ที่2 เป็นผู้แทน ผบ.พัน.ช.คมศ. เยี่ยมกำลังพลที่ประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล