กิจกรรมข่าวสาร


กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ


ร.ต.ชนวีร์ ตรีสุวรรณ ผู้ฝึกหน่วยฝึกที่ 7 นำทหารใหม่ ผลัด 1/59 เข้ารับการตรวจสอบการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ เมื่อ 29 มิ.ย.59