กิจกรรมข่าวสาร

 


โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน


กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษจัดกำลังพลฯ เข้าร่วม โครงการสาธิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ณ ศูนย์บริการวิชาการ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ประชาชนและกำลังพลฯได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน