กิจกรรมข่าวสาร

 


โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.)


โครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยอย่างบูรณาการ (พัน.ช.คมศ.) ร่วมกับ อบต.ไกรใน และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม"โครงการปลูกหญ้าแฝกและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ" ณ โครงการขุดลอกครองทราย ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เมื่อ 24 มิ.ย. 59