กิจกรรมข่าวสาร

 


การตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าและมาตรฐานงานก่อสร้าง


พ.อ.ถาวร ไชยเดือน ผู้อำนวยการกองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง และคณะ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า และมาตรฐานงานก่อสร้าง ของ หน่วยงานย้าย พัน.สพ.ซบร.เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติ จว.สระบุรี พร้อมให้โอวาสแก่กำลังพล เมื่อ 29 มิ.ย. 59