ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ

พันเอก พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์

ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ