ติดต่อหน่วยงาน


ชื่อหน่วย (คำเต็ม) กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ /(คำย่อ) พัน.ช.คมศ.
สถานที่ตั้งหน่วย ๙๙๙/๑๐ หมู่ที่ ๗ ค่าย บุรฉัตร .
ตำบล เกาะพลับพลา อำเภอ เมือง . จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒ – ๓๓๔๘๖๑

แผนที่

แผนที่